top of page
Small Strokes
 1. Behandlingsansvarlig Hedda Larssen er på vegne av Perledatter Larssen behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 2. Personopplysninger som lagres: Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

 3. Formål med behandlingen: Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

 4. Grunnlaget for behandlingen: Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

 5. Innhenting av personopplysninger: Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider.

 6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter: Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 7. Sletting av personopplysninger: Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

 8. Rettigheter for den registrerte: Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 9. Personvernombud: Kontaktperson Hedda Larssen, hedda@perledatter.no.

 10. Informasjonssikkerhet: Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

 11. Kontaktinformasjon: Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
   

hedda@perledatter.no
Perledatter Larssen
Skogvollveien 38
0580 Oslo
ORG: 925185698

Personvern

bottom of page